Termeni si conditii

 

1. Informare generala

Site-ul www.lightmag.ro este proprietatea companiei SC. ELECTRIC CASA SRL,  societate romana cu sediul in Brasov la Registrul Comerțului al Municipiului Bv sub nr. RO 5254131 ce poate fi contactată la adresa de email office@electriccasa.ro.

In cazul in care aveți orice solicitare referitoare la procesul de vanzare, precum si la produsele și serviciile Smart Lighting disponibile online, ne puteți contacta la telefon 0720100033 de luni pana vineri, in intervalul orar 08:00 - 16:00.

Administratorul site-ului va depune toate eforturile in vederea menținerii corectitudinii informațiilor expuse pe site. Cu toate acestea, avand in vedere posibile erori cu privire la aceste informații, societatea precizează, dar nu se limitează la următoarele:

                -              imaginea produselor au caracter informativ;

                -              unele caracteristici sau prețul produselor prezentate pe site, pot fi modificate fără preaviz sau pot conține erori de operare;

                -              din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, uneori descrierile produselor pot fi incomplete, insă societatea face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante.

In cuprinsul acestui SITE următorii termeni vor insemna:

CUMPĂRĂTOR - persoană, firmă, companie sau altă entitate juridică, romană sau străină, ce emite o Comandă și este inscrisă in partea introductivă a facturii sub titlul

VANZĂTOR - societatea comercială SC. ELECTRIC CASA SRL societate romana cu sediul in inregistrată la Registrul Comerțului avand codul fiscal nr. și inscrisă in partea introductivă a facturii sub titlul de Furnizor.

PRODUSE ȘI SERVICII - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate in Comandă, care urmează a fi furnizate de către VANZĂTOR, CUMPĂRĂTORULUI și sunt reprezentate prin corpuri de iluminat, accesorii și/sau decorațiuni achiziționate de către Cumpărător, care corespund descrierii din cataloagele și documentația producătorilor, ale căror caracteristici au fost agreate de Cumpărător și inscrise in comandă, respectiv factură. Imaginile de pe site au caracter informativ. Nu ne asumam raspunderea pentru diferentele dintre imagini si produsul fizic. Pentru autenticitatea culorilor recomandam accesarea catalogului.

COMANDA - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare intre Vanzător și Cumpărător prin care Vanzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.

CONTRACT - o comandă validă, confirmata de către Vanzător.

SPECIFICAȚII - toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate in Comandă.

Drepturile consumatorilor sunt prevăzute in Legea nr. 449/2003 din 12.11.2003, și completările/modificările ulterioare formulate in OUG 34/2014, aprobată de Senatul Romaniei in data de 30 septembrie 2014, și de Camera Deputaților in 28 mai 2015, privind vanzarea produselor și garanțiile asociate acestora, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr.812 din 18.11.2003, in special in art. 9-14 și nu sunt afectate prin acești Termeni și Condiții.

2. Procesul de vanzare pentru site-ul www.lightmag.ro

Prin lansarea unei comenzi pe site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (e-mail, SMS, telefon) prin care Vanzătorul iși derulează operațiunile pe site.

Dacă Vanzătorul confirmă explicit o comandă, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor comenzii. Acceptarea comenzii de către Vanzător se consideră finalizată atunci cand există o confirmare scrisă (e-mail, SMS) din partea Vanzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia din urmă.

Comanda se consideră validă numai după confirmarea de către Vanzător a disponibilității stocului, a prețului precum și a caracteristicilor produselor respectiv a serviciilor solicitate de Cumpărător.

In lipsa unei confirmări exprese din partea Vanzătorului, prezentele termene și condiții generale de vanzare vor sta la baza Contractului incheiat, in completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vanzător, și documentele fiscale. (Factura de marfă și respectiv Factura de servicii).

Obiectul Contractului il constituie vanzarea PRODUSELOR, in conformitate cu disponibilitatea stocului, prețul și caracteristicile menționate in confirmarea transmisă de Vanzător pentru validarea comenzii prin care Cumpărătorul și-a exprimat intenția de achiziție.

Livrarea produselor se realizează la adresa de contact, considerată și adresă de livrare, definită de către Client in formularul de inregistrare in cadrul website-ului, aplicat procesului de plasare a comenzii, utilizand curieratul extern . Toate produsele Vanzătorului se livrează demontate (cu excepția produselor realizate dintr-o singură componentă), in colete, pentru a putea fi transportate in siguranță. Cumpărătorul are obligația să desfacă și să verifice din punct de vedere cantitativ și calitativ coletele, pe baza etichetării acestora, integritatea coletelor fragile precum și a componentelor fragile ambalate (ex: piese din sticlă). Vanzătorul este obligat să demonstreze Cumpărătorului, la cererea acestuia, modul de utilizare și funcționare a produselor cumpărate, prin scheme și instrucțiuni de montaj, verbal sau in formă scrisă. Vanzătorul va anunța Cumpărătorul cu privire la termenul estimat de finalizare a livrării. Vanzătorul, in cazul in care nu poate executa Contractul motivat de faptul că produsul sau serviciul nu este/nu mai este disponibil, va informa Cumpărătorul despre aceasta indisponibilitate, urmand ca sumele de bani achitate de către Cumpărător pentru produsul sau serviciul indisponibil să fie rambursate in termen de maximum 30 de zile calendaristice.

Termenul estimativ pentru livrarea produselor aflate in stocul VANZĂTORULUI este de 2-5 zile lucrătoare, cele aflate in stocul furnizorului in termen de 5 si 10 zile lucrătoare, iar cele care au mențiunea La comandă, in cazul in care pot fi onorate, in termen de 15 - 30 zile lucrătoare. In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare,Vanzătorul va anunța Cumpărătorul cu privire la termenul estimat de finalizare a livrării.

3. Politica de returnare

Potrivit legislației in vigoare, Cumpărătorul are dreptul să notifice in scris Vanzătorului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, in termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului cu suportarea cheltuielilor de returnare.

Clientul este informat asupra faptului că, in cazul in care produsele a căror returnare prezintă urme de uzură, zgarieturi, lovituri, șocuri mecanice sau, după caz, electrice, accesorii lipsă, certificate de garanție lipsă, Vanzătorul iși rezervă dreptul de a decide acceptarea returului sau de a opri o sumă din valoarea produsului, sumă ce va fi comunicată după evaluarea prejudiciilor aduse. In cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, rambursarea contravalorii acestuia se va face in cel mult 30 de zile de la data solicitării returului, prin aceeași metodă de plată. Sunt exceptate de la exercitarea dreptului de retur următoarele: produsele realizate după specificațiile și instrucțiunile Cumpărătorului sau personalizate distinct pentru acesta, produsele care se pot deterioara sau degrada rapid, produsele ce sunt parte a unui ansamblu și nu pot fi, prin natura acestora, separate de celelalte elemente componente.

In cazul in care vă putem ajuta cu alte informații, vă rugăm să ne scrieți la adresa de mail :

4. Garanție

4.1. SC. ELECTRIC CASA SRL, societate romana cu sediul in Brasov, Inregistrată la Registrul Comerțului al Municipiului Brasov sub nr. avand codul fiscal nr. asigurăm și garantăm conformitatea bunurilor achiziționate precum și eventualele vicii ascunse, declarand pe propria răspundere, conform prevederilor Hotărarii Guvernului nr.1.022/2002 (1022/2002) privind regimul produselor și serviciilor care pot pune in pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că produsele comercializate nu pun in pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului și sunt in conformitate cu Legea nr. 608 din 31 octombrie 2001 privind evaluarea conformității produselor, publicată in Monitorul Oficial cu numărul 712 din data de 8 noiembrie 2001, documentația de execuție a fabricantului și standardelor romanești.

4.2. SC. ELECTRIC CASA SRL se angajează să livreze produsul conform cu descrierea din cadrul site-ului lightmag.ro și cu calitățile și caracteristicile inscrise in factură. Produsul este considerat neconform dacă nu are aceleași calități precum este descris in cadrul site-ului lightmag.ro sau dacă nu are calitățile și caracteristicile inscrise in factură. In cazul in care la livrare se constată o lipsă de conformitate a unui produs din factură, Cumpărătorul are dreptul de a cere repararea intr-o perioadă rezonabilă sau inlocuirea produsului. Dacă aceste operații nu sunt posibile, Cumpărătorul are dreptul de a cere să beneficieze de o reducere corespunzătoare a prețului sau de rezoluțiunea contractului privind acel produs neconform. Cumpărătorul este obligat să anunțe lipsa din colet a unei componente inainte de inceperea montajului și să păstreze etichetele și conținutul coletului in starea in care le-a primit in vederea verificării și inlocuirii. Vanzătorul nu iși asumă nicio răspundere pentru execuția și consecințele serviciilor de manipulare, transport, montaj și instalare executate de terți, atunci cand produsul a fost deteriorat sau nu au fost respectate instrucțiunile producătorului. Vanzătorul nu iși asumă nicio răspundere privind consecințele pe care le-ar avea utilizarea sau intreținerea greșită a produselor, datorate nerespectării instrucțiunilor producătorului. Lipsa Certificatului de Garanție trebuie semnalată in maxim 48 de ore de la data livrării produselor. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată in considerare, indiferent de motiv.

4.3. SC. ELECTRIC CASA SRL acordă garanţie care incepe de la data livrării produselor astfel:

-Garantie 2 ani pentru sursele de iluminat cu LED

-Garantie 5 ani pentru corpuri iluminat echipate cu LED.

-Garantie 2 ani pentru corpurile neechipate cu sursa de iluminat.

In această perioadă, dacă deficiențele nu sunt imputabile Cumpărătorului, SC. ELECTRIC CASA SRL iși asumă responsabilitatea reparării sau inlocuirii produsului pe cheltuiala sa. După efectuarea livrării Cumpărătorul nu mai poate invoca deficiențe cantitative sau deficiențe pe care, in mod rezonabil, nu putea să nu le vadă la momentul livrării (ciobituri, zgarieturi, rosături, fire trase, componente indoite, pete de murdărie etc.). Spargerea produselor sau componentelor din sticlă sau zgarierea produselor după recepție sunt riscuri asumate integral de Cumpărător.

4.4. Orice reclamație va fi insoțită de factura și certificatul de garanție. In termenul de garanție Cumpărătorul are dreptul de a cere repararea gratuită, intr-o perioadă rezonabilă sau inlocuirea produsului cu deficiențe calitative, dacă aceste deficiențe nu sunt cauzate de nerespectarea de către Cumpărător a instrucțiunilor de utilizare și intreținere. In funcție de disponibilitatea producătorului și de locul unde a fost fabricat produsul, Vanzătorul iși va impune să repare sau să inlocuiască produsul, pe durata garanției intr-un termen maxim de 20-30 de zile lucrătoare.

4.5. Produsul inlocuit beneficiază de aceeași garanție ca și un produs nou.

4.6. Vanzătorul nu iși asumă nicio răspundere privind consecințele pe care le-ar avea manipularea produselor dacă nu există un spațiu suficient de manevră in zona ușilor, holurilor sau casa scărilor.

4.7. Pentru orice categorie de produse sunt strict interzise: 

- dezambalarea folosind obiecte tăioase sau dure;

- tăierea sau zgarierea materialelor;

- frecarea de alte suprafețe sau cu substanțe (soluții de curățare) abrazive;

- folosirea sau păstrarea produselor in medii umede sau la temperaturi sub 0 grade Celsius precum și in medii cu variații de temperatură;

- așezarea produsului langă surse de căldură (distanța de gardă este de 1m) in afară soluțiilor de iluminat destinate bucătăriei proiectate expre in acest scop;

- folosirea produselor de curățare care conțin acizi, petrol, gaz, detergenți, solvenți chimici sau alcool

- udarea produselor

- folosirea corpurilor de iluminat in alt scop decat cel pentru care a fost proiectat.

5. Cesionarea și subcontractarea

Vanzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii aferente onorării Comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia.

6. Forță majoră

Nici una dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră, in conformitate cu legislația in vigoare.

7. Legea aplicabilă si jurisdicția

CONTRACTUL este supus legii romane. Eventualele litigii apărute intre Vanzător și Cumpărător se vor rezolva pe cale amiabilă sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente din municipiul Brasov.

Date cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice, SC. ELECTRIC CASA SRL , societate romana cu sediul in Brasov, inregistrată la Registrul Comerțului al Municipiului , avand codul fiscal nr. RO5254131, ce poate fi contactată pe adresa de e-mail contactwww.lightmag.ro are obligația de a administra in condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați. Scopul colectării datelor este alcătuirea unei baze de date in scopul informării despre organizarea campaniilor promoționale, acțiuni de reclamă, marketing și publicitate. Nu sunteți obligat să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru aducerea la cunoștință a campaniilor promoționale, in scop de reclamă, pentru acțiuni de marketing și publicitate și pentru accesul la facilități suplimentare. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către SC. ELECTRIC CASA SRL societate romana cu sediul in Brasov, Bd. Alexandru Vlahuta nr. 59. inregistrată la Registrul Comerțului al Municipiului BV sub nr. avand codul fiscal nr. RO5254131 ce poate fi contactată pe adresa de e-mail contact office@electriccasa.ro. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cat mai curand posibil. www.lightmag.ro se angajează să nu trimită spam (mesaje comerciale pentru care nu are acceptul prealabil explicit al utilizatorului).

Magazinul online lightmag.ro livreaza gratuit comenzi de peste 200 de lei, lustre, aplice, plafoniere, veioze, benzi cu LED, proiectoare, in Alba Iulia, Arad, Piteşti, Bacău, Oradea, Bistriţa, Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Reşiţa, Călăraşi, Cluj Napoca, Constanţa, Sfântu Gheorghe, Târgovişte, Craiova, Galaţi, Giurgiu, Târgu Jiu, Miercurea Ciuc, Deva, Slobozia, Iaşi, Buftea, Baia Mare, Drobeta Turnu Severin, Târgu Mureş, Piatra Neamţ, Slatina, Ploieşti, Mare Satu Mare, Zalău, Sibiu, Suceava, Alexandria, Timişoara, Tulcea, Vaslui, Râmnicu Vâlcea, Focşani.